Võru maakond tänas ning tunnustas väga heade tulemustega koolilõpetajaid