II Võru maakonna roheline kogukonnafestival toimub Urvastes