Meede „Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse taotlemise tingimused ja kord“ info

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on avalikustanud eelnõu “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. novembri 2008. a määruse nr 101 „Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse taotlemise tingimused ja kord” muutmise eelnõu”

Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=263053