Märkame tublisid noortevaldkonna tegijaid!

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on märgata, tunnustada ning eeskujuks tuua tublisid noortevaldkonna tegijaid. Kandidaate võivad esitada kõik soovijad kuni 1. juuni südaööni.

  1. aasta maakondlikule noortevaldkonna tunnustamiskonkursile saab kandidaate esitada 6 erinevas kategoorias:
  • enim silma paistnud noorsootöötaja
  • noortevaldkonna aasta koostöö
  • noortevaldkonna aasta tegu
  • aasta noor (7.-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib)
  • aasta noorteühendus
  • pikaajaline panus noorsootöösse.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaadi tegevuse 2018/19. õppeaasta jooksul, pikaajalise panuse kandidaadi puhul tema viimase kümne aasta panust noortevaldkonda. Kõigi kategooriate statuutidega saab täpsemalt tutvuda noortevaldkonna tunnustamise korras.

Noortevaldkonna tunustamise kord 2019

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Lisa 1. Aasta noorsootöötaja 2019

Lisa 2. Aasta koostöö 2019

Lisa 3. Aasta tegu 2019

Lisa 4. Aasta noor 2019

Lisa 5. Aasta noorteühendus 2019

Lisa 6. Aasta pikaajaline panus 2019

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 1.juuni postitempel).

Käesoleval aastal toimub maakonna aasta noore, noortevaldkonna aasta koostöö, aasta noorteühenduse ning noortevaldkonna aasta teo üleandmine 21.-23. augustil toimuvate noorte suvepäevade raames.

Maakonna aasta noorsootöötaja ning pikaajalise panus noorsootöösse laureaate tunnustatakse maakonna aasta õpetaja tunnustusüritusel septembris.

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile.

Lisainfo: Tiia Allas, tel: 5348 4969, e-post tiia.allas@vorumaa.ee

Aitäh märkamast!