Meede:

Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Taotlusvoor:

Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus – Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2021 – 30.06.2022

Projekti nimi: Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Projekt nr 2014-2020.12.01.20-0183

Projekti partnerid:

Projekti osapooltena on kaasatud maakonna kohalikud omavalitsused ja MTÜ Setomaa Liit, kes on sõlmitud mahekokkuleppe osapooled.

Samuti on kaasatud MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit ja kohaliku toidu võrgustikud UMA MEKK ja SETO KÜÜK.

Projekti eelarve:

Kokku 24 960eurot

21216 eurot on omaosalus 85%

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on koostada Võru maakonna mahekokkuleppe rakendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid sh saadakse ülevaade maakonna haridusasutuste toitlustamise hetkeseisust ja vajadustest, viiakse läbi maakonna mahetootjate ja mahetoodangu kaardistamine ning võrgustiku arendamiseks vajalikud tegevused, et jõuda 20% mahetooraine kasutamiseni maakonna haridusasutuste toitlustuses.

Saadakse tööriist mahetooraine kasutamise seireks ning tegevuskava mahekokkuleppe eesmärkide saavutamiseks.

Töö tulemusel valmivad:

  • Ülevaade mahetoidu kasutamis hetkeseisust maakonna haridusasutustes, tarnekirjeldus ja mahetooraine kasutamise seire.
  • Mahetootjate ülevaade.
  • Analüüsi kokkuvõte ja ettepanekud tegevusteks.

Kontakt: arendusnõunik Aivar Nigol

EL Sotsiaalfondi logo

1. juuni 2021 Minister Urmas Kruuse Võrumaa maheseminaril: me võiksime pingutada selle nimel, et mahetoit jõuaks laste toidulauale ja toitlustusasutustesse https://vorumaa.ee/minister-urmas-kruuse-vorumaa-maheseminaril-me-voiksime-pingutada-selle-nimel-et-mahetoit-jouaks-laste-toidulauale-ja-toitlustusasutustesse/
27. juuni 2022 Aset leidis haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar https://vorumaa.ee/maheuuringu-tegevuskava/

 

Uuringu materjalid:

I osa_Taustaolukorra ülevaade_29.07 (DOCX;2 MB)

I osa_Taustaolukorra ülevaade_29.07(PDF; 2MB)

II osa_Mahetoodangu kattesaadavus_29.07 (DOCX; 3MB)

II osa_Mahetoodangu kattesaadavus_29.07 (PDF; 2MB)

III osa_Tegevuskava_29.07 (DOCX; 974 KB)

III osa_Tegevuskava_29.07 (PDF; 974 KB)