Täna, 28. septembril, toimus Parksepa Keskkoolis mahetoimkond. 

Osaleda said kõik mahetoitlustamisest huvitatud inimesed, toitlustusasutused, haridusasutused, ettevõtjad ja teised, keda teema mingil moel kõnetab. 

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots ja Setomaa Liit MTÜ juhatuse esimees Margus Timmo tegid alustuseks ettekande mahetoitlustamisest ja mahemajandusest Võru maakonnas. Teise teemana käsitleti võimalusi maheda koolitoidu toetamiseks ning ettekande tegi PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo arendusspetsialist Elen Liiv.

Projekti koordinaator Kaja Kesküla võttis fookusesse ökomärgistuse ning rääkis, kuidas tarbijat mahetoitlustusest korrektselt teavitada ning millised on nõuded ja kaasnevad võimalused.  

Võru maakonnas sõlmitud mahekokkuleppe raames on olulisel kohal koolid ja püütakse leida parimaid võimalusi tooraine kättesaadavuse lihtsustamiseks. Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld jagas oma kooli kogemust nii mahetooraine kasutamisega koolitoidus, aga andis ülevaate ka koolipõllu pidamise väljakutsetest ja võimalustest.

Kõige lõpuks vaadati koos otsa edasistele planeeritud tegevustele lasteasutuste maheda koolitoidu toetuseks Võru maakonnas lähiaastatel.

Toimkonda korraldas Maaeluministeeriumi tellimusel Setomaa Liit ja Võrumaa Arenduskeskus.