Maavanem: haldusreform parandab omavalitsuste koostööd

Maavanem Andres Kõivu hinnangul tugevdab haldusreform Võrumaa maakondlikku identiteeti ja parandab maakondlikku koostööd.

Kõiv andis haldusreformist ülevaate täna Võrut külastavale Euroopa parlamendi saadikule Tunne Kelamile, kes tundis peamiselt huvi maakonnakeskuse ja teiste Võrumaa omavalitsuste koostöösuutlikkusele pärast sügisesi kohalikke valimisi. Maavanem Kõiv andis talle kujunevast haldusolukorrast ülevaate ning puudutas keeruliste valikutena ka Seto ja Meremäe valdade otsuseid ja valikute tegemise protsesse.

„Praeguses olukorras on Võrumaa omavalitsusjuhid vabariigi valitsuse poolt tehtud valikute pinnalt teinud parimad võimalikud otsused. Olen omavalitsusjuhtidele nende konstruktiivse panuse eest väga tänulik,“ rääkis Kõiv.

Eurosaadik ja maavanem arutasid ka muudatusi, mis tuleks halduskorralduses ette valmistada järgmise nelja aasta jooksul. Ühiselt tõdeti, et lähiaastatel on erakordselt tähtis tugeva omavalitsusliidu loomine ja omavalitsuste senisest suurem koostöö seniste riigi poolt täidetud ülesannete ülevõtmisel.

„Koostööta ei õnnestu praeguse mudeli käivitamine, samas annab hea koostöö võimaluse liikuda edasi projektidega, mis ulatuvad üle maakonna ja terve Kagu-Eesti,“ ütles Kõiv.

Lisainfo:
Andres Kõiv
Võru maavanem
521 7585