Projekti nimi: kodanikualgatus „MAALE ELAMA”
Eesmärk: muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi.
Sihtgrupp: linna-inimesed, kellel on soov maale kolida ning maakogukonnad, kes vajavad uusi elanikke.
Lühikirjeldus: algatus suunab osalevad külakogukonnad ja vallad läbi mõtlema, millist infot ja tuge vajab potentsiaalne uuselanik ning kuidas end elukeskkonnana aktiivselt turundada. Algatuse raames korraldatakse koolitusi ja infoseminare, kus kogukonnad valmistuvad end tutvustama ja nähtavaks tegema. Turundustegevust toetab ka loodud kodulehekülg, mis annab potentsiaalsetele uuselanikele teavet neid ootavatest kogukondadest, maal elamise eripäradest ning maale elama asunud inimeste kogemustest. Algatus kulmineerub kevadel Eestis ainulaadse messiga “Maale elama”, kus tehakse võimalikuks otsekontakt kogukondade ja maal elamisest huvitatud inimeste vahel. Kogukondade eneseturunduse protsessi seiratakse ja analüüsitakse ning järeldused teadvustatakse otsustajatele. 2015. avati portaal kogukokinna, töökohtade, ettevõtlusvõimaluste ja elukohtade infoga.
Rahastajad: Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), kogukonnad osalustasuna ja sponsorlus.
Projekti viib ellu MTÜ Partnerlus. Täpsem info ja kontaktid: www.maale-elama.ee

Maale_elama_logo_kasutamiseks