Maakonna parimate ettevõtjate tunnustamine 2015

Võrumaa Arenguagentuur ootab kuni 14. septembrini ettepanekuid maakonna parimate ettevõtjate kandidaatide kohta. Eesmärgiks on avaldada tunnustust Võrumaal tegutsevatele tublidele ettevõtjatele/ ettevõtetele.

Tunnustust jagatakse 5 kategoorias:

Kategooriad:

1. Võrumaa ettevõtluse Suur Vedur 2015

– üle 50 töötaja

– tegutsenud kauem kui 24 kuud;

– edukas, st andnud olulise panuse piirkonna ettevõtluse arengusse

– stabiilselt investeerinud ja/või kasvanud

– positiivse mainega

2. Võrumaa ettevõtluse Väike Vedur 2015

– alla 50 töötaja

– tegutsenud kauem kui 24 kuud;

– edukas, st andnud olulise panuse piirkonna ettevõtluse arengusse

– stabiilselt investeerinud ja/või kasvanud

– positiivse mainega

3. Võrumaa Edukas Mikroettevõtja 2015

– alla 10 töötaja

– tegutsenud kauem kui 24 kuud;

– edukas, st andnud olulise panuse piirkonna ettevõtluse arengusse

– stabiilselt investeerinud ja/või kasvanud

– positiivse mainega

4. Võrumaa Edukas startija 2015

– tegutsenud alla 24 kuu;

– kasvanud ja saavutanud edu;

– kasvava töötajaskonnaga;

– positiivse mainega

5. Võrumaa Nutikas ettevõtja 2015

– tegutsenud kauem kui 24 kuud

– innovaatiline, uute nutikate lahendustega silmapaistnud ettevõte

– positiivse mainega

– stabiilse ja/või kasvava töötajaskonnaga;

Valikuprotsess: 

– kandidaate saavad esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, asutused, organisatsioonid, üksikisikud

ettepanekud koos põhjendustega tuleb saata hiljemalt 14. septembriks 2015 läbi kandideerimisvormi, mis asub siin.

Parimate väljakuulutamine toimub üleriigilise ettevõtlusnädala raames 09.10.2015.a. toimuval ettevõtluskonverentsil „Tuleviku ettevõtlus LINNAST KAUGEL” kultuurikeskuses “Võru Kannel”.

Tunnustamise kord.