Võru maakonna arengustrateegia-tegevuskava-2022-2026 Lisa-3