Võru maakonna arengustrateegia 2035+ seiremõõdikud_16.12.2022