Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu_Avalikustamiseks