Arengustrateegia-taustaolukorra-kirjeldus-lisa-1-ja-seosed-teiste-arengudokumentidega-lisa-2