Võru maakonna arengustrateegia 2035+ (uuendatud)

Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+(pdf, 4,29 MB)
Arengustrateegia ja lisade heakskiitmine: Antsla vallavolikogu määrus, Rõuge vallavolikogu määrus, Võru linnavolikogu määrus, Võru vallavolikogu määrus, Setomaa vallavolikogu määrus

Lisad:

Võru maakonna arengustrateegia koostamist ja uuendamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös maakonna omavalitsustega.

Lisainfo arendusnõunik Aivar Nigol, aivar.nigol@vorumaa.ee, 5340 2563