Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument mille koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riigi jäätmekavast. Võru maakonna omavalitsused koostasid ühise jäätmekava mida ühiselt ka uuendatakse.

Ühise jäätmekava koostamist ja uuendamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös maakonna omavalitsustega.

Lisainfo arendusnõunik Aivar Nigol, aivar.nigol@vorumaa.ee, 5340 2563