Maakondlikud areduskeskused avasid võrgustiku ühise kodulehekülje

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik avas ühise kodulehekülje www.arenduskeskused.ee. Lehelt saab ülevaate tegevusvaldkondade ja pakutavate teenuste kohta üle Eesti. Sihtklientidele on nüüd vajalikud kontaktid koondatud ühte kohta.

Kodulehekülje ülesehitusel lähtuti võrgustiku tegevuse kuuest suuremast valdkonnast ning sellest lähtuvalt ka soovitud mõjust klientidele, kelleks on: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühenduste esindajad, kohalikud omavalitsused, investorid, ettevõtlikud noored ja turismiettevõtjad.

Avalehel kuvatava Eesti kaardi kaudu jõuab külastaja hõlpsasti võrgustiku liikmete kodulehtedele. Valdkondade teemalehtedelt leiab külastaja vajalike teenuste baasinfo ning viited partnerorganisatsioonidele ja täiendavatele teemalehtedele.

Kodulehekülg valmis 15 maakondliku arenduskeskuse koostööna.