Leader logodProjekti nimi: Laste Lõunamaa

Periood: 2018-2019

Maksumus: Projekti eelarve 42 878,69 €, millest toetus 25 769,21€ ja  omafinantseering 17 109,48 €  (Pintmann Grupp OÜ, Eesti Maanteemuuseum, Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ ja SA Pokumaa).

Rahastaja: Võrumaa Partnerluskogu meede 2.1 (ettevõtluse arendamine), LEADER.

Eesmärk ja lühikirjeldus:  Ühise nimetuse alla on koondunud Eesti Maanteemuuseum, Pokumaa, Nõiariik, liikluslinn ja Kubija hotell-loodusspaa. Projekti abil valmib koduleht koos e-pileti müügisüsteemiga ning tehakse turundust ühispiletile, millega saab külastada kõiki nelja osapoolt.

Tegevused: Turundustegevused printreklaamis ja veebis. Valmib veebileht koos e-piletite müügi süsteemiga. Luuakse Laste Lõunamaa turundusmaterjal, infovoldikud, videoklipid. Valmivad kolmele objektile fotoseinad ja miniflaierite alused.

Oodatav tulemus: Laste Lõunamaast saab läbi erinevate turundustegevuste  aktraktiivne külastusobjekt Lõuna-Eestis.

Projektijuht: Kadri Moppel, turismikoordinaator, SA Võrumaa Arenduskeskus, +372 5331 1919, kadri.moppel@vorumaa.ee


Projekti käigus loodi Laste Lõunamaa veebileht www.lastelõunamaa.ee, Võru maakonna külastussoovitused leiad veebilehelt www.visitvoru.ee  ja Facebook leheküljelt.