Projekti nimi: EST-LAT Forest trail

Periood: 2020-2021

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 1 215 880€, millest MTÜ Setomaa Turism (esindab Võru maakonna partnereid) eelarve on 157 367€.

Rahastaja: Est-Lat Interreg Central Baltic programm

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on ca 1050 km ulatuses ühisesse võrgustikku kuuluvate Eesti ning Läti loodus- ning matkaradade märgistamine, korrastamine ning kohaliku floora ja fauna tutvustamine matkajatele. Seeläbi looduses liikumise, matkamise ja tervisespordi populariseerimine, mis loob eeldused tervislike eluviiside edenemisele. Matkaradade arendamist ei seostata mitte ainult vajadusega eksponeerida ja kaitsta loodust, vaid ka tutvustada kohalikku kultuuri ja eluviisi.

Taotleja ja partnerid:

Tegevused: Metsateede märgistus loomine ja korrastamine; viitaade ning infotahvlite juurde tegemine; lihtsamaks liikumiseks mobiilirakenduse, kodulehe loomine; sise- ja välisturgudele suunatud turundus- ja kommunikatsioonitegevuste läbi viimine. 

Oodatav tulemus: Forest Trail saab olema seotud Euroopa kergliiklusteede võrgustikuga E11, mis on Euroopa Matkajate Assotsiatsiooni poolt organiseeritud tegevuste aluseks matkaradade võrgustiku väljaehitamisel Euroopas.

Arenduskeskuse kontaktisik: Kadri Moppel