Lõppenud „Active SME“ projekt loob uusi võimalusi Võru maakonna maaettevõtjatele

Oktoobris lõppes Euroopa Liidu poolt toetatud projekt ”Active SME” (ER192), mille sihiks oli ergutada Setomaa ning laiemalt kogu Võru maakonna ettevõtjaid kasutama varasemalt loodud infrastruktuuri objekte ning kaasata neid aktiivselt uue planeeritava Obinitsa aiandussaaduste väärindamiskeskuse loomisesse.

Projekti juhtpartneriks oli  MTÜ Setomaa Liit ning partneriteks Setomaa Vallavalitsus ja SA Võrumaa Arenduskeskus.

 

Projekti partnerid koostasid  planeeritava Obinitsa aiandussaaduste väärindamiskeskuse teostatavus-tasuvusanalüüsi ning töötasid välja võimalikud tehnoloogilised lahendused. Teostatavus-tasuvusanalüüs valmis maamajanduse eksperdi Rando Värniku kaasabil. Setomaa vallavalitsuse eestvedamisel ning koostöös inseneribürooga Urmas Nugin OÜ valmis Obinitsa aiandussaaduste väärindamiskeskuse eelprojekt kasutades ära Obinitsa külmutuskeskuse rajamisel omandatud kogemusi. Tasuvusanalüüsi koostamise käigus korraldati Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel 3 infoseminari Võru maakonna ettevõtjatele, kus jagati infot uue planeeritava keskuse kavandamise käigust ning koguti nende tagasisidet ja ettepanekuid. Kokku osales kolmel infoseminaril 31 ettevõtte esindajat kogu maakonnast. Lisaks korraldas Setomaa vallavalitsus 2 avalikku üritust- 28.mail 2023 Suviste käsitöö ja maalaada Värskas  ning 10.juunil 2023 Sõirapäeva Saatses- kus kohalikud elanikud ja piirkonna külastajad said tutvuda kohalike maitse

te ja käsitöötoodetega. Lisaks valmis Setomaa aiandussektorit, Obinitsa külmutuskeskust ning tulevase aiandussaaduste väärindamiskeskuse ideed tutvustav turundusvideo.

Tasuvus- ja teostatavusanalüüsi ning eelprojekti põhjal koostati SA Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel taotlus Obinitsa aiandussaaduste väärindamiskeskuse rajamiseks, mis esitati rahastuse saamiseks Atraktiivse piirkondliku ettevõtlus- ja elukeskkonna toetusmeetmesse. Projekti rahastamise kohta on oodata otsust käesoleva aasta lõpus.

Projekt „Active SME“ kestis 6 kuud, projekt lõppes 2023. aasta 16.oktoobril.

Projekti kogueelarve oli 89 480 eurot, millest 80 532 eurot oli Eesti EL välispiiri programmi toetus.

Projekti ”Active SME” kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Lisainformatsioon ja kontaktid:

Margus Timmo, +372 56222886, info@setomaa.ee

Aivar Nigol, +372 5340 2563, arenduskeskus@vorumaa.ee

Raul Kudre, +372 525 6695, vald@setomaa.ee