ühisnädal 124.-30.novembril 2014.a toimub Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel teistkordselt üle Eesti Ühisnädal, mille raames pöörame igas maakonnas erilist tähelepanu kodanikuühiskonnale ning julgustame inimesi kodanikualgatusele. Sellel nädalal on kõik oodatud midagi ette võtma ja varasemalt mõttes olnud ideid ellu viima. Olgu selleks siis organisatsiooni avatud uste päev, arutelu kohaliku omavalitsuse inimestega või mõni teine tore sündmus: mõttekoda, kunstinäitus, kasvõi oma sõpruskonna ühine väljasõit. Kõik, mis väärtustab või tutvustab teistele kodanikualgatust, koosloomist ja ühistegevust on teretulnud ning oodatud.

1. Korralda oma sündmus Ühisnädalal! Kodanikuaktivistid, vabaühendused, ettevõtjad, avaliku sektori organisatsioonid on oodatud oma tegevust ja kodanikuühiskonna mitmekesisust näitavaid sündmusi korraldama just Ühisnädalal. Sündmus võib olla korraldajale meeldivas formaadis – arvamusartiklitest suurte konverentside või tunnustusüritusteni. Formaadi ja mahu osas Ühisnädal piiranguid ei sea.

2. Lisa oma sündmus Ühisnädala kalendrisse! Programm veebilehel täieneb pidevalt, sisaldades nii Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud ning maakondlike arenduskeskuste poolt läbi viidavaid tegevusi kui ka organisatsioonide omal algatusel korraldatavaid aktsioone. Ühtne kalender kajastab kodanikuühiskonna mitmekesisust ning loob tervikliku käsitluse toimuvast ehk ole pildil! Oma sündmuse lisamiseks saada sündmuse kirjeldus Liannele (lianne@heak.ee) või maakondliku arenduskeskuse MTÜ konsultandile (evelyn@vorumaa.ee).

3. Kajasta Ühisnädalat oma veebilehel! Lisa Ühisnädala bänner oma veebilehele, mis viib külastaja Ühisnädala kalendrini. Nii näitad, et oled osa suuremast võrgustikust ning lood ühistunnet. Bänneri saad Maikolt (maiko@jarvamv.ee).

Maakondliku või kohaliku sündmuse korral võta ühendust oma maakondliku arenduskeskuse MTÜde konsultandiga (evelyn@vorumaa.ee). Üle-eestilise partnerluse asjus Lianne Tederiga (lianne@heak.ee, 5291 034)

Ühisnädal saab alguse 19.novembril avakonverentsiga Tartus, novembri alguses plaanime välja anda Postimehe vahelehena ka Kogukonnalehe. Kõiki tegevusi kajastame maakondlike arenduskeskuste veebilehel MAKIS ühtses kalendris: http://mty.arenduskeskused.ee/Yhisnadal/.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimus esimest korda 2013.a novembrikuu viimasel nädalal, kodanikupäeva ümber. Ühisnädal kasvas välja kodanikuühenduste üle-eestilistest konverentsidest ja Domus Dorpatensise Kodanikuühiskonna nädalast. Ühisnädala mõte on lihtne – sellel nädalal räägime kodanikuühiskonnast, koos loomisest ja ühistest ettevõtmistest.

2013. aastal viidi Ühisnädala raames läbi ligikaudu 200 sündmust, millest võttis osa üle 6000 inimese. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kuuekümne partneri. Lisaks sellele ilmus meedias erinevaid artikleid, korraldati debatte ja oli põnevaid teleesinemisi ja väiksemaid sotsiaalmeedia kampaaniaid.