LEADER meetme projektide 2012. a II taotlusvooru eelteade

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER meetme projektide 2012.a. 2. taotlusvoor on avatud alates 3. septembrist kuni 19. septembrini.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada strateegia meetmetele:

Meede 1 . Küla- ja Kultuurimeede

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine

Meede 2 Ettevõtluse meede

Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine

Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Meede 3. Noorte meede

Menetlusse võetakse taotlused, mis on büroosse saabunud hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16 olenemata esitamisviisist. Hiljem saabunud taotlusi menetlusse ei võeta. Täiendav info www.voruleader.ee, tel: 534 51 330 või info@voruleader.ee (tegevjuht Anneli Ott).