Lähenevad KÜSK taotlusvoorude tähtajad!

Lähenevad KÜSK taotlusvoorude tähtajad

Augustikuu teiseks pooleks ootab KÜSK taotlusi kahte taotlusvooru:

Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmise taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. august 2012 kell 15.00.

KÜSK ootab vabaühenduste tegevuses püsivalt osalevate vabatahtlike oskuslikule kaasamisele suunatud projekte, et kaasata ja kinnistada enamaid, sh senisest erineva profiiliga vabatahtlikke, neid suutlikumalt leida, juhendada ja motiveerida.

Taotlused tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal posti teel saadetuna Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn. Paberkandjal esitatud taotlus tuleb saata ka e-kirjaga aadressil kysk@kysk.ee.

Teave toetustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru info aadressil http://www.kysk.ee/?s=945.

Lisateave: tel 655 6423, e-kiri: mariliis@kysk.ee (Mari-Liis Dolenko) või katrin@kysk.ee (Katrin Barnabas).

Šveitsi Vabaühenduste Fondi avalike teenuste äriplaanide elluviimise (teenuste osutamise) taotluste esitamise tähtaeg on 28. august 2012 kell 15.00

Šveitsi Vabaühenduste Fondi taotlusvooru ootab KÜSK projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises. Taotlemine toimub eraldi teenuse äriplaani koostamise projektile ning äriplaani elluviimiseks.

Taotlused äriplaani elluviimiseks tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil vyf@kysk.ee või paberkandjal posti teel saadetuna Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn. Paberkandjal esitatud taotlus tuleb saata ka e-kirjaga aadressil vyf@kysk.ee.

Taotlusvooru tingimuste ja korra teave, taotlusvormid, äriplaani vorm aadressil http://www.kysk.ee/?s=756 (2. etapp – Suurprojektid).

Lisateave: tel 53 016 866, e-kiri: merlin@kysk.ee (Merlin Sepp)