Võrumaa omavalitsuste esindajad ja ettevõtjad käisid täna, 26. mail, tutvumas biogaasi tootmisega kahes erinevas biogaasijaamas.

Külastati Tartu Veevärgi biogaasijaama, mis toodab biogaasist elektrit veepuhastus protsessideks vajaliku energiaga varustamiseks. Lisaks käidi ka Tartu biogaasijaamas Ilmatsalus, kus toodetakse elektri- ja soojusenergiat põllumajanduslikust sisendist. Külastused toimusid, et toetada rohepöörde tegevusi Võru maakonnas, mida rahastatakse PATEE projektist. 

Biogaasijaamadega tutvudes saadi teadlikkumaks, milliseid võimalusi biogaasi tootmine annab, ning kuidas selle abil tootmist jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks muuta.