KÜSK ootab pakkumisi Eestis vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu läbiviimiseks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutab välja avaliku pakkumise uuringuprojekti „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis” elluviija leidmiseks. Uuringu eesmärk on anda ülevaade vabatahtliku tegevuse hetkeolukorrast Eestis. Pakkumise esitamise tähtaeg on 30. mai 2013 kell 15.00.

 Erinevate uuringute andmetel on Eestis vabatahtlikku tööd teinud 4,5% kuni 30% elanikkonnast ning hinnanguliselt ulatub Eestis tehtava vabatahtliku töö väärtus 81,7 miljoni euroni aastas ehk 0,56%-ni SKP-st. Kuigi viimane vabatahtlikku tegevust käsitlenud uuring „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis” viidi läbi 2009. aastal, puuduvad täna ajas võrreldavad andmed vabatahtlikust tegevusest.

Selleks otsib SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös regionaalministri valitsemisalaga uuringuprojekti elluviijat. Uuring koosneb vähemalt kahest osast:

1. ülevaade vabatahtlikus tegevuses osalemisest Eestis;

2. lühiülevaade (1-2 lk) vähemalt kuue riigi hetkeseisust vabatahtliku tegevuse valdkonnas.

Põhjalikum lähteülesanne koos pakkumisele esitatavate nõuetega ja pakkumise hindamiskriteeriumitega on kättesaadav SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel: http://www.kysk.ee/?s=1375. Uuringuprojekti elluviimise tähtaeg on 14.02.2014.

Pakkumisi ootame hiljemalt 30. maiks 2013 kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10149 Toompuiestee 33A, Tallinn. Paberkandjal esitatud pakkumise palume saata samaks ajaks ka elektrooniliselt.

Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, tel 655 6423, e-post mariliis.dolenko@kysk.ee

 

Mari-Liis Dolenko

Vabaühenduste toetusprogrammi juht

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Tel 65 56 423

GSM 52 12 422

Avaleht

NB! KÜSK büroo asub 2013. aasta algusest uuel aadressil: Toompuiestee 33a, Tallinn 10149