KÜSK avas sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru!

Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste projekte, mille eesmärgiks on käivitatud uus või laiendatud tegutsev sotsiaalne ettevõte. Toetust saab küsida nii uute ideede rakendamiseks kui juba toimivate teenuste edasiarendusteks või tootmisvõimekuse tõstmiseks, samuti laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühmaliselt.

Taotlusvoorus lähtume definitsioonist: sotsiaalne ettevõtlus on vabaühenduste püsiv ja regulaarne tulu teenimine kaupade või teenuste müügi abil ühiskondliku vajaduse lahendamiseks.

Toetuse andmise aluseks on jätkusuutlik äriplaan koos finantsplaaniga, mis tuleb lisada taotlusele ja eelarvele. Toetust saab küsida kuni 25 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest). Kokku on voorus äriplaanide elluviimiseks jagada kuni 450 000 eurot.

Projekt tuleb ellu viia perioodil 1. detsember 2014 – 31. detsember 2015.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 9. septembriks 2014.a kell 15.00 allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatuna kas digitaalselt aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal kas posti teel saadetuna või käsipostiga tuues aadressile SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ning lisaks tuleb taotlus saata e-kirjaga aadressile kysk@kysk.ee ettenähtud tähtajaks.

Lisainfo ja taotlusvormid on leitavad SIIN.