Kriisimeetmed ja info ettevõtetele

Infotunnid, seminarid, koolitused

Järelvaatamiseks


Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium


EASi kriisimeetmed

Kriisimeetmete paketi eesmärk on leevendada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevaid majanduslikke raskusi ning tõsta ettevõtjate võimekust kriisist kiiremini väljuda.

COVID-19 mõjude leevendamise toetus mikro- ja väikeettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele:

Toetusmeetme rahaline maht on 10 mln eurot ning toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, mis aitaks mikro- ja väikeettevõtjatel tagada oma jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel ka pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.

Toetuse suurus on 3 000 ja 5 000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest kriisiajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte ja Ida-Virumaa ettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused kõigile ettevõtetele on samad.

COVID-19 kahjude vähendamise toetus turismisektorile:

Toetusmeetme rahaline maht on 25 mln eurot ning see on suunatud majutus-, toitlustus– ja reisiettevõtjatele, turismiatraktsioonidele ning turismiteenuste pakkujatele.

Toetuse suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2 000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja riigile tasutud tööjõumaksudest. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid kriisiga toimetulekuks, kriisi üleelamiseks ning kriisist kiiremaks väljumiseks niipea kui nõudlus hakkab taastuma.

Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte turismiettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused on kõigile ettevõtetele samad.
Kui ettevõte kuulub rohkem kui ühe eelnimetatud sihtrühma hulka, tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne.

Vaata lähemalt EASi koduleheküljelt!

KredExi kriisimeetmed

 • Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks. Kui pank leevendab olemasoleva KredExi poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut või on valmis väljastama ettevõttele uue laenu, annab KredEx sellele laenule oma käenduse.
 • Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks. Erakorraline käendus võimaldab ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.
 • Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.
 • Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele. Käenduse eesmärk on võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
 • Erakorraline väikelaenu käendus. Erakorralise väikelaenu käenduse eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
 • Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele. Erakorralise laenu eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
 • Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele. Käenduse eesmärk on võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti ettevõtted, v.a KredExi poolt varem välistatud tegevused ja valdkonnad.


Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmed

08. aprillil kinnitas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu koroonaviiruse tõttu raskustesse sattunud maaettevõtjatele suunatud finantsmeetmete tingimused, mis aitavad leevendada bio- ja maamajandusettevõtjate viiruspuhangust tulenevaid majanduslikke raskusi.

 • Laen väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Laenu summa on kuni 5 miljonit eurot ja on mõeldud investeerimiseks ja käibevahenditeks.
 • Põllumaa kapitalirent (sale-and-leaseback ) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Põllumjandusmaa kapitalirendi summaks on 5 000 kuni 1 000 000 eurot. Meede on mõeldud põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele; põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele; maamajandusega tegelevatele ettevõtjatele (nt maaturism jmt).
 • COVID-19 laenukäendus bio- ja maamajandusettevõtjatele. COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh
  mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE) ning suurettevõtjatele
 • COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele. COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele. Laenu maksimaalse summa on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta.

Eesti Töötukassa hüvitised


Maksu- ja Tolliameti kriisimeetmed

 • Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab Maksu- ja Tolliamet (MTA) eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise. Intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist 1. maini.
 • Alates 1. maist vähendatakse intressimäära tähtajatult seniselt 0,06%lt 0,03%le. Edaspidi võidakse maksuvõlgade ajatamise korral intressimäära vähendada kuni 100%. Praegu on intressi võimalik vähendada kõige rohkem 50%.
 • Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata ettevõtjal toime tulla kriisiga kaasnenud majandusraskustega.
 • MTA on võlamenetluses võimalikult paindlik ja soovitab ettevõtjatel probleemide korral MTA e-keskkonna kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda maksuhaldurile muu kanali vahendusel oma raskustest teada.
Vaata lähemalt EMTA koduleheküljelt!

Kultuuriministeeriumi kriisimeetmed

 • Taotlemine kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketist algab hiljemalt 8. maist.

Vaata lähemalt Kultuuriministeeriumi koduleheküljelt!


Teised meetmed ettevõtjate abistamiseks

 • Märtsist maini hüvitab Haigekassa töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.
 • Valitsuse otsusel laiendati 20.03.2020 eriõigust, mis lubab Eesti ja Läti elanikel naaberriigis tööl käia ja koju naasta ilma, et nad peaksid 14 päevaks koju jääma. Politsei- ja Piirivalveameti eriolukorra info.

Juhendid ja selgitused