KredEx Krediidikindlustus lõi väike-ettevõtetele ekspordiriski kalkulaatori

Väike-ettevõtetel ja ekspordiga alustajatel on võimalik nüüdsest ise veebipõhises kalkulaatoris välja arvutada, kui palju läheb maksma üksikute eksporditehingute kindlustamine äripartnerite võimalike makseraskuste eest.

KredEx Krediidikindlustuse juht Meelis Tambla selgitas, et ekspordi kindlustuspoliisi maksumuse kalkulaator annab väikestele ettevõtetele ja ekspordiga alustajatele ülevaate sellest, kui palju läheb maksma üksikute kaubatehingute kindlustamine. “Kui seni on kindlustamine olnud väiksemate ettevõtete ja alustavate eksportijate jaoks üsna kulukas ja mõnevõrra keeruline, siis nüüd saab iga ettevõte ise veebikalkulaatorist järgi vaadata, kui palju tema välisriiki saadetava kauba kindlustamine maksma võiks minna,” kirjeldas Tambla.

Tambla selgitas, et kui välismaale saadetud kauba eest arvet ei tasuta, aitab kindlustus hüvitada suurema osa tekkinud kahjust. “Suuremad ettevõtted on juba aastaid oma kaupu sel moel kindlustada saanud. Nüüd muutsime kindlustamise ka väiksematele ettevõtetele kättesaadavamaks – näiteks saab nüüd kindlustada ka üksikuid tehinguid,” tõi Tambla näite olukorrast, kus Eestis tegutsev ettevõtte ekspordib vaid üksikuid kaupu.

Ekspordi kindlustusmakse teadasaamiseks on ettevõtetel nüüd võimalik sisestada KredEx Krediidikindlustuse kodulehel asuvasse kalkulaatorisse arve saava ettevõtte asukohariik, arve või tehingu suurus ning maksetähtaeg, mida soovitakse arvele anda. Nende andmete alusel näeb ettevõte kindlustusmakse võimalikku tasu ning kui see sobib, saab jätkata kindlustuslepingu sõlmimisega.

“Välisriikide tellijad soovivad sageli Eesti mõistes tavapärasest pikemaid maksetähtaegu. Kuna see on ettevõtetele täiendav risk – paneb raha laekumise ootele ega kindlusta arve tasumist – loobuvad paljud väiksed Eesti ettevõtteid taolistest tehingutest sootuks. Siin aitabki tehingu eelnev kindlustamine tagada, et juhul kui arvet ei tasuta, hüvitab kindlustus suurema osa tekkinud kahjust,” rääkis Tambla.

 

KredEx Krediidikindlustus on ainus kohalik krediidiriskide kindlustusettevõte Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu.