Korralda enda sündmus Ühisnädalal!

Juba neljandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja ärksaid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus, et väärtustada üheskoos kodanikuaktiivust ja isetegemist.
Järjest täienev programm on leitav www.uhisnadal.ee Ja jätkuvalt on Võrumaa Ühisnädala programm avatud kõigile huvilistele oma sündmuse lisamiseks! Ühisnädalal soovime tähelepanu pöörata eestimaalaste hoolimisvõimele: kas ja kui palju hoolime oma kaasmaalastest, meid ümbritsevast keskkonnast ning kas oskame hoolida pidevalt või ainult kampaania korras.
Enda sündmust saab kirja panna 1. novembrini Ühisnädala veebilehel www.uhisnadal.ee, klikkides nupul „Lisa sündmus” ja täites ankeedi. Teie sündmus lisatakse üle-eestilise Ühisnädala programmi.
Võrumaal on 22. novembril toimumas MTÜ inspiratsioonipäev, kus oma lugu tulevad rääkima mitmed üle-eestiliste heategevuskampaaniate eestvedajad. Toimub ka esinejate vaheline paneeldiskussioon teemal “Kas eestlane hoolib ainult kampaania korras?”.
24. novembril toimub traditsiooniline MTÜde ja vabakondlaste tänuüritus, mis sellel aastal leiab aset Georgi hotelli restoranis Postmark.
Lisaks toimub 25. novembril kaheaastase mõttekodade sarja avaüritus Navi Seltsimajas, kus räägime hoolimisest julgeoleku võtmes, nii globaalses, Eesti, kui Võrumaa mõistes. Mõttekojas on kõigil võimalik ka endal kaasa mõelda ja soovi korral kaasa öelda.
Täpsem info kõigi sündmuste kohta ja registreerimislingid alates novembrist.

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi, räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tunnustussündmused, talgud, kärajad, filmiõhtud, avatud uste päevad, ümarlauad, õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.
Külli Vollmer Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Eesti areng ja tasakaal oleneb inimestest – meist endist. Kas ja kuidas hoolime oma lähedastest, oma kogukonnast, oma riigist? Kas väärtustame iga inimest vaid sõnades või ka tegudes? Ühisnädala suur koostööpartnerite hulk näitab, et hoolivus ei ole ühe vabaühenduse või ühe valdkonna teema, hoolivus kõnetab meid kõiki. Vabaühendustes toimetavad inimesed saavad palju ära teha, kuid nad saavad osutada ka kitsaskohtadele, mis meie ühiskonnas täna ei toimi.”
Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba neljandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 21. – 27. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2015. aastal viidi üle Eesti Ühisnädala raames läbi 227 sündmust, millest võttis osa enam kui 11 700 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kümneid organisatsioone.
Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Lisainfo: www.uhisnadal.ee
Võrumaa sündmuste info: Evelyn Tõniste, evelyn@vorumaa.ee, 525 1750.