Kevadine Kohaliku omaalgatuse programm on avatud ning ootab 1. aprilliks kogukondade elujõulisust edendavaid projekte.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmetest. Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsele maavalitsusele hiljemalt 01. aprilliks kell 16:30. Võru Maavalitsuse kontaktisik on Kerli Kanger, tel 786 8322, 53 090 923, e-mail Kerli.Kanger@voru.maavalitsus.ee

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.04.2015).

· Taotlus- ja eelarvevormid

· Tingimused

· Infopäevade ajakava (Võru infopäev toimub 12. märtsil kell 10.00 Võru maavalitsuse II korruse saalis)

· Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend 

Projektitaotlusi nõustab Võrumaa Arenguagentuuri vabaühenduste konsultant Evelyn Tõniste. Konsultatsiooniaeg palume leppida kokku e-maili teel evelyn@vorumaa.ee või telefoni teel 786 8367, 525 1750.