Koostööprojekt avalike teenuste osutamisest ja teadlikkuse kasvatamisest

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt käivitab koostöös

SA Võrumaa Arenguagentuuriga projekti

„Teadlikkuse kasvatamine ja koostöövõimekuse suurendamine avalike teenuste osutamiseks Võrumaal”

Projektiperiood 01.05.2011- 30.04.2012

Projekti kogumaksumus on 13 610,80 eurot, sellest

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolne rahastus 12 232,20 eurot.

Projekti eesmärk on Võrumaa kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste valmisoleku süvendamine ja koostöö tõhustamine avalike teenuste osutamiseks piirkondades.

Sihtgruppi kuuluvad maakonna kodanikeühenduste liikmed, kohalike omavalitsuste spetsialistid ja volikogude liikmed.

Projekti raames viiakse läbi küsitlus-kaardistus eesmärgiga saada ülevaade avalike teenuste osutamise olukorrast maakonnas. Tulemuseks on ülevaade kodanikeühenduste ja KOV-ide vajadustest, võimalustest ja kompetentsidest avalikke teenuseid osutada. Tulemuste esmaesitlemine toimub Võrumaa kodanikeühenduste konverentsil oktoobris 2011.

Tegevusperioodi jooksul viiakse läbi igas omavalitsuses sihtgrupile suunatud seminarid, et käivitada ja/või tõhustada pooltevahelist dialoogi ning parandada koostöövõimekust, tõsta teadlikkust avalike teenuste delegeerimisel.

Projekti viimases etapis viiakse sihtgrupi liikmetele läbi koolitused, mille eesmärk on suurendada poolte valmisolekut teenuste osutamiseks, täiendatakse teadmisi äriplaani koostamisest (mtü- le), õiguslikest külgedest ja finantsplaneerimisest.

Projekti ühe osana alustatakse avalike teenusepakkujate andmebaasi loomist, mis hakkab toimima nn teenuste börsina.

Projektiinfo www.lahedadlahedalt.eu

Täpsemalt:

Helle Kivi – lahedadlahedalt@gmail.com

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt projektijuht

Ene Kerge – ene@vorumaa.ee

koostööpartner Võrumaa Arenguagentuur esindaja