Eesti kooriühing ootab ettepanekuid koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiatele

Eesti Kooriühing jagab 2021. aasta jaanuaris juba 18. korda koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiad. Ettepanekuid võivad teha alaliidud, maakonnad, koolid, koorid, organisatsioonid ja üksikisikud. Ükski neist institutsioonidest ei saa esitada iseennast (sh koorilaulja oma koori, koor oma kontserti jne).

Kategooriad:

AASTA KOOR
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:

  • muusikalised saavutused, konkursitulemused, kontserttegevus 2019. aastal
  • koori mõju oma ümbruskonnale, algatatud traditsioonid, panus (kohalikku) kultuuriruumi

AASTA DIRIGENT
Aastal 2020 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koorijuht.

AASTA DIRIGENT-MUUSIKAÕPETAJA
Aastal 2020 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud koolikooridega töötav dirigent.

AASTA PUHKPILLIORKESTER
Aastal 2020 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud puhkpilliorkester.

AASTA ORKESTRIDIRIGENT
Aastal 2020 oma tegevuse ja muusikaliste saavutustega silma paistnud puhkpilliorkestri dirigent.

AASTA NOOR DIRIGENT
Aastal 2020 oma tegevuse ja saavutustega silma paistnud noor koori- või puhkpilliorkestri juht (kuni 35).

AASTA TOETAJA
Koorivaldkonda 2020. aastal kõige enam toetanud ettevõte või ka üksikisik. Aasta toetajat/toetajaid järgmisel aastal esitada ei saa.

AASTA KORRALDAJA
KÜ muusikanõukogu võib taotlejaid hinnata kahes kategoorias:
• Oma tööd isetegevuslikus korras tegevad organisaatorid (koori- ja orkestrivanemad jt), kes selle eest enamasti tasu ei saa
• Korraldajad, kes teevad oma tööd põhitööna, aga on silmatorkavalt tublid, töötavad südamega ja teevad palju rohkem, kui neilt töölepingu järgi oodata võiks.

AASTA KOORIPLAAT
Selles kategoorias esita 2020. aastal ilmunud silmapaistev koori- või puhkpillimuusika plaat (CD ja/või DVD)! (Ka juhul, kui see ilmub 2020 detsembris või siis ilmus 2019 detsembris.)

AASTA TEGU
Aasta Tegu on konkreetne projekt, toiming, valminud asi… (uus laululava, kontserdi– või rahvamaja, hästi õnnestunud üritus jne. jne)

AASTA KOOSTÖÖPREEMIA
Sellele preemiale saab esitada inimesi ja institutsioone, kes ei ole otseselt koori- ja puhkpillivaldkonnas tegevad, kuid töötavad nendega koos või aitavad nende tegevustele kaasa.

AASTA KOORIHELILOOJA
Aastal 2020 valminud silmapaistva(te) kooriteos(t)e autorile.

Kandidaatide nimed koos põhjendusega (1000-2000 tähemärki) palume saata Eesti Kooriühingu aadressil kooriyhing@kooriyhing.ee hiljemalt 29. novembril 2020.

Kooriühingu aastapreemiate gala toimub laupäeval, 23. jaanuaril 2021 kl 15.00 Estonia kontserdisaalis, kus kuulutatakse välja 2020. aasta laureaadid.

Aastapreemiate statuut 
Aastapreemiate ankeet