Koolitused Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub projekti “Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes” raames aprillis-mais tasuta RKT (riikliku koolitustellimuse) koolitusvõimalusi.

Kursus – Tehniline joonestamine (CADtehnoloogia)
Tunde – 40
Algus – 20.04

Kursus – CAD/CAM/CNC tehnoloogia puidutööstuses
Tunde – 24
Algus – 21.04

Kursus – Tööstusautomaatika seadmete hooldus ja remont
Tunde – 80
Algus – 21.04

Kursus – Turundus
Tunde – 40
Algus – 23.04

Kursus – Tabeltöötlus (Excel)
Tunde – 40
Algus – 27.04

Kursus – Personalitöö ja -juhtimine
Tunde – 40
Algus – 11.05

Kursus – Juhtimine teenindusstandardite abil
Tunde – 16
Algus – 18.05

Tasuta koolituste sihtgruppi kuuluvad nii töötavad kui mitteaktiivsed isikud (kodused, pensionärid, lapsepuhkusel vanemad, puuetega isikud). Osaleda ei saa TTA-s registreeritud töötud.

Koolitusi toetab ESF meede 1.1 ning Haridus-ja Teadusministeerium.

Info ja registreerumine telefonidel 78 50 818 ja 78 50 817 või e-maili aadressil terje.kruusalu@vkhk.ee, merle.vilson@vkhk.ee

Registreerumine kestab õppekohtade täitumiseni.