Võrumaa Arenguagentuuri poolt korraldatavad koolitused MTÜ-dele:

  1. Mittetulundusühenduste Baaskoolitus. 3 päeva jooksul omandatakse baasteadmised kolmanda sektori organisatsioonide asutamisest, juhtimisest ning finantsarvestusest. Koolitus toimub 22., 23. ja 30. märtsil 2011. Koolitajateks on Kaidi Holm ja Siiri Einaste.
  2. MTÜde arenduskoolitus (juriidika, haldusõigus). 2 päevase koolituse käigus saadakse kogenud praktikute kogemuste läbi teadmisi MTÜ de tegemisi puudutavatest õigusaktidest, lepingutest. Suurt rõhku pannakse erinevate töölepingute koostamisele ning nendest tulenevate vaidluste lahendamisele. Koolitus toimub 07. ja 14. aprillil Võrus.
  3. MTÜde raamatupidamine. Vaatluse alla tulevad teemad seadusemuudatustest, probleemid maksude ning erisoodustusega maksmisest, majandusaasta aruannete esitamisest Äriregistrile. Koolitus toimub aprillis Võrus.

Koolitused on tasuta, eeldavad motivatsiooniankeetide täitmist.

Koolitused on toetatavad EL Sotsiaalfondi, Siseministeeriumi ja EAS-i poolt.

Lisainformatsioon www.vorumaa.ee , ene@vorumaa.ee tel 786 8367