Koolitused MTÜ-dele aprill – mai 2009

SA Võrumaa Arenguagentuur annab teada lähenevatest koolitustest:

1) 21. aprillil toimub lühikoolitus „Meili-etikett”

 • E-posti kultuur, reeglid ja standardid (pealkiri, vorm, keelekasutus, stiil, kujundus, vastamine, eetika);
 • Failide lisamine;
 • Postkasti kasutamine (arhiveerimine, sorteerimine, kustutamine);
 • Praktiline ametikirja (pöördumine, avaldus, pakkumus vm) koostamine.

Koolitus toimub Mainori Kõrgkooli ruumides Võrus, Kreutzwaldi 34 arvutiõppeklassis, kel soov, võib enda sülearvuti kaasa võtta.

Koolituse kestvus 14.00 – 17.00

Sihtgrupp: Oodatud on kõik mittetulundusühenduste liikmed!

Koolitaja on Helle Kivi, MTÜ-st Lahedad Naised Lahedalt

2) 6. mail toimub tootearenduse- ja turundusalane ideereis Viljandimaale

Reisi eesmärgiks on anda osalejatele ülevaate kohaliku omavalitsuse, kolmanda sektori ja ettevõtja tasandi turismiarendustegevuse, eelkõige tootearenduse kokkupuutepunktidest, samuti koostööst, eripärades ja kitsaskohtadest.

 • Viljandi Pärimusmuusika Ait;
 • Heimtali koduloomuuseum;
 • Õisu mõisa sepikoda.

Külastuskohtades ja -objektidel toimuvad erinevad loengud, ettekanded, kohtumised ja Õisu mõisas loeng teemal „Interpretatsioon turismitootes”.

NB: Õppereisil osalemiseks palume täita motivatsioonileht, mille leiate kõrvalolevast failist.

Sihtgrupp: Mittetulundusühenduste liikmed, kes tegelevad avalikes huvides erinevate turismisuunitlusega teenuste ja toodete pakkumisega.

Buss väljub Võrust Katariina kiriku platsilt kell 8.00 ja orienteeruvalt kell 19.00 oleme Võrus tagasi.

3) 12. mail toimub lühikoolitus teemal „Noorte kaasamine”

 • Noored kui partnerid, lähtumine neist endist, nende väärtustamine;
 • Mida on meil üksteisele pakkuda?;
 • Noorte arengukeskkonna soodustamine: noorte ja täiskasvanute vahelise usalduse taastamine, kogukonna probleemide jagamine noortega, aruteludesse kaasamine, vastutuse andmine, ühisosa leidmine;
 • Mentorlus või võrgustik.

Koolitus toimub Võru Kreutzwaldi muuseumi teemajas (Muuseumi tagahoovis asuv madal majake), Võru, Kreutzwaldi 31.

Koolituse kestvus 14.00 – 17.00

Sihtgrupp: Oodatud on kõik mittetulundusühenduste liikmed+noored, kes soovivad end mittetulundusvaldkonnas rakendada.

Koolitaja on Helle Kivi, MTÜ-st Lahedad Naised Lahedalt

Koolitused ja ideereis on mittetulundusühendustele tasuta!!!

Toetab EAS; EL Sotsiaalfond ja Siseministeerium

Registreerumine:

 • Meili – etiketi koolitusele kuni 17. aprillini;
 • Ideereisile Viljandimaale kuni 26. aprillini;
 • Noorte kaasamise koolitusele kuni 5. maini.

Tel 78 68 367 või ene@vorumaa.ee