Koolitus “Karjääri planeerimine ja enesearendamine”

Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub RKT koolitusele Karjääri planeerimine ja enesearendamine.

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine karjääri planeerimisest ja enesearendamisest, et tulla paremini toime enesejuhtimise ning tööeluga, mille tulemuseks on suuremat rahulolu pakkuv ning aktiivsem tööelu.
Koolitaja: Mari Nõmm – psühholoog ja juhtimiskonsultant, omab 23 aastast personalitöö- ja juhtimiskogemust.
Koolitusele on 15 õppekohta. Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad või on tööotsingul. Eelistatult võetakse koolitusele madalama kvalifikatsiooniga, sh erialase hariduseta, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealised inimesed, vanuses 50+ ja teised sihtgruppi kuuluvad inimesed, kes vajavad teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisest ja enesearendamisest.
Aeg ja maht: 9. 05 – 10.06.2016.a. (5 õppepäeva, 8 akadeemilist tundi korraga), kokku 40 tundi kl 9 -15.45. 9., 10. ja 20.mail, 3. ja 10.juunil 2016.a. Lõpetajatele tunnistus.

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni täiskasvanute koolituses õppetalituses või telefonil 785 0817; 569 05389, või e-posti aadressil: terje.kruusalu@vkhk.eeRegistreerimisest palun teada anda hiljemalt 5.maiks. Kursus on osalejale tasuta.

Koolituse lõppedes: õppija oskab analüüsida ennast ja oma soove tervikuna, arvestades elu erinevate aspektidega ning püstitada sellest lähtuvalt eesmärke; teab töömotivatsiooni, töörahulolu ja
pühendumisega seotud mõisteid, oskab analüüsida oma tööalaseid ja muid aktiivse tegevusega seotud võimalusi ning sobitada neid ümbritseva keskkonnaga; teab muudatuste juhtimise põhimõtteid ja oskab neid kasutada; oskab koostada tegevusplaani oma tööalaste tegevuse eesmärgistamiseks ja enda arendamiseks; oskab suhelda (kuulata, anda tagasisidet, võtta vastu kriitikat, end kehtestada); teab stressi- ja ajajuhtimise põhimõtteid ning oskab neid kasutada oma töös ja tööalases arengus.
Osaleda saavad täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Kursusel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.