Koolinoorte äriideede konkurss ootab kohalikku arengut toetavaid plaane!

Kõik Eesti koolinoored saavad ennast proovile panna ja esitada oma äriidee Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ning Swedbanki korraldatavale konkursile Bright Minds. Äriideede esitamise tähtaeg on 22. aprill ja eelistatud on ideed, mis toetaksid kogukondlikku arengut ning koostööd noorte ja kohalike ettevõtete vahel.

TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varraku hinnangul on kooliõpilaste kaasamine Eesti jaoks pikas perspektiivis strateegilise tähtsusega, sest järelkasvuga juba varakult tegelemine tagab ettevõtlikkuse ja seeläbi potentsiaalse majandusliku edu tulevikuks. „Demograafilised muutused panevad meid üha teravamalt silmitsi seisma olukorraga, kus konkurentsivõime säilitamiseks ja parandamiseks peame järjest enam panustama just järeltuleva põlve ettevõtlikkusele suunamisele,” nentis prorektor Varrak. „See aitab kasvatada juba eos olulistele erialadele potentsiaalsed tudengid ning hilisemat kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu.” Tema sõnul on Bright Minds konkursi kontekstis märkimist väärt ka selle lokaalne aspekt – anda noortele võimalus oma kodukohas midagi muuta, sealhulgas suunata neid tegema koostööd ettevõtetega.

Konkursi eesmärgiks ei ole küll konkreetselt õpilasfirmade ega start-up ettevõtete loomine, kuid potentsiaalikamatel ideedel on kindlasti tulevikus võimalik edasi liikuda mitmetele start-up konkurssidele. Konkursile on oodatud on ka juba varem välja töötatud ideed. Parimatele ideedele on juba sel korral koostöös Swedbankiga välja pandud ca 6000-eurone auhinnafond, et aidata meeskondadel oma ideed edasi arendada. Konkurssi toetab ka Tallinna Ettevõtlusamet.

„Soovime, et Bright Minds koolitusprogramm, saadav praktiline kogemus ja reaalsed sammud oma idee teostamisel annaks noortele tõuke olla ettevõtlikud ka tulevikus. See on hea võimalus katsetada ettevõtlusmentorite käe all, mis lisab loodetavasti noortele julgust ja pealehakkamist oma erinevate ideedega edasi tegeleda,” ütles Tauno Vanaselja Swedbankist, kes on ühtlasi üks Bright Mindsi mentoritest ja žürii liikmetest. „Usun, et ettevõtluspisikuga nakatunud noortest võib saada nii tublisid ettevõtjaid kui ka ettevõtlikke töötajaid olemasolevatele ettevõtetele.”

Sügisel pilootprogrammina käivitunud programm jõudis start-up-stiilis koolitusega viide maakonda – Harju-, Lääne-, Saare-, Järva- ja Viljandimaale. Koolitusprogrammis juhendati õpilasi tootearenduse, turu-uurimise ja konkurentsianalüüsi tegemisel. Samuti räägiti meeskondade loomise ja rollide jaotamise olulisusest ning jagati nõuandeid, kuidas investoritele oma ideed tutvustada. Nelja kuu jooksul võttis koolitusest osa ligi 130 noort, mistõttu plaanitakse koolitusprogrammi laiendada kõikidele maakondadele.

Bright Minds konkursil osalemiseks tuleb saata äriidee kirjeldus ühel A4-l ning 1-minutiline ideed tutvustav videoklipp e-posti aadressile kristina.piliste@ttu.ee hiljemalt 22. aprillil, 2016.

Seejärel valib ekspertžürii välja 20 potentsiaalikamat ideed, mida autorid tutvustavad 25. mail toimuval konkursi lõpuüritusel, kus selguvad ka parimad.

Lisainfo: www.ttu.ee/brightminds

Kontakt: Kristin Rammus, 620 3679, 5698 8880, kristin.rammus@ttu.ee