Arenduskeskuse nõukogu otsus nr 1-1.1_2 SA Võrumaa Arenduskeskuse 2023 a tegevuskava kinnitamine