Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise hindamiskomisjon (Juhatuse liikme käskkiri)