Kolmapäeval alustas esimese õpitoaga Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võru maakonnas

Sel aastal laiendas Tartu Ülikooli väärikate ülikool oma tegevust Võrumaale. Kolmapäeval, 21. oktoobril, algusega kell: 10.00 toimus Navi Seltsimajas Võru maakonna esimene Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loeng.

Väärikate ülikool on täiendusõppe vorm, kus akadeemilistel loengutel käsitletakse praktilisi ning silmaringi laiendavaid teemasid.

Loengutele on oodatud üle 50- aastased aktiivsed huvilised, keda huvitavad kaasaegse ühiskonna probleemid, uuemad teadussaavutused, kultuuris toimuvad põnevad protsessid ning kes ei pelga üheskoos ka mõtteid vahetada.

Esialgselt planeeritud sügissemestri õppekavas on tulnud teha muudatusi.

Soovides kaitsta väärikate ülikoolis osalejaid koroonaviirusega nakatumise eest, on Tartu Ülikool otsustanud sel sügissemestril väärikate ülikooli rahvarohked loengud toimuvad tavapärasest erinevas formaadis. Saab vaadata videoloenguid ning osaleda väikestele rühmadele mõeldud koolitustel ja õpitubades.

Avaloengus tegi veebi vahendusel ettekande professor Irja Lutsar. Pärast videoloengut viidi läbi mobiilses arvutiklassis digioskuste täiendamise õpituba.

Võru maakonnas toimuvad loengud kord kuus iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell: 10.00 ja kestavad poolteist tundi. Selle kalendriaasta järgmised väärikate ülikooli loengud toimuvad 18. novembril ja 9. detsembril (erandina kuu teine kolmapäev).

„Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama. Takistustele vastu seistes säilitagem uudishimu kõige vastu, mis meid puudutab. Meeleolukat kooliaastat!“, soovis SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. Samuti avaldas Tiit Toots heameelt väärikate ülikooli maakonda toomise üle ning tunnustas korraldajaid.

Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Võrumaa projektijuht Ülle Tillmann tervitas õppijaid ning soovis neile vastupidavust ja kestvat uudishimu elukestva õppe protsessi kujundamisel.

Väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Tänaseks on tegevus laienenud Tallinnasse, Kurssaarde, Narva, Türile, Valka ja Keilasse. Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis on üle 2000 õppija.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võrumaal paikneb Navi seltsimajas. Osaleda saab ainult etteregistreerimisega.

Korraldajad on tellinud eraldi bussireisi Võru kesklinnast, et kõik huvilised jõuaksid õigeaegselt loengutesse. Väärikate ülikoolis osalemine on tasuta. Kõik õppijad, kes on osa võtnud vähemalt 75% toimunud loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võru maakonnas toimus tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Võru Vallavalitsuse, Navi Seltsimaja ja SA Võrumaa Arenduskeskuse koostööle.

Fotod: Tartu Ülikooli väärikate ülikooli avaloeng Navi Seltsimajas_foto Kertu Pehlak

Lisainfo:
Ülle Tillmann
TÜ väärikate ülikool Võrumaal projektijuht
Navi külaselts
tel: +372 513 5043
e-post: ulle.tillmann@gmail.com