Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor on avatud

Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,3 miljonit eurot, millest Võru maakonnas läheb kahes voorus jagamisele 81 672 eurot.

1. märtsist 1. aprillini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,3 miljonit eurot, millest Võru maakonnas läheb kahes voorus jagamisele 81 672 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on aidata kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. 2023. aastal esitati taotlusvoorudesse kokku 1171 taotlust, millest rahastuse sai 492 taotlust kogusummas ligi 1,28 miljonit eurot.

Võru maakonnas rahastati eelmisel aastal 31 projekti. Võrumaa Arenduskeskuse kohaliku omaalgatuse programmi projektijuht Kaire Trumm nendib, et tegemist on niivõrd populaarse meetmega nii Võru maakonnas kui mujal Eestis. Seetõttu jäävad kahjuks rahastamata ka paljud projektid, mis on nõuetele vastavad. “Kindlasti on see toimiv meede, kus rahastus võiks olla oluliselt suurem,” ütles Trumm, lisades, et nõuetele vastavaid taotlusi oli eelmisel aastal kokku üle poole rohkem kui meetmest rahastada suudeti. Seda enam oli Trummi sõnul hea meel kui sügisvooru mahtu suurendati. Sel aastal on aga toetuse kogumaht võrreldes eelmise aastaga veidi väiksem.

Võrumaa Arenduskeskuse heaoluspetsialist Tiina Jaanimäe sõnul võiks sel aastal taotlusi esitades eriliselt mõelda kogukondade valmisoleku suurendamisele kriisiolukordades: “Arvestades meie piirkonna eripära kutsun üles kohaliku omaalgatuse programmist taotlema toetust oma kogukonnale elupäästva esmaabi koolituse läbiviimiseks. Näiteks Eesti Punane Rist pakub „Elupäästva esmaabi lühikursust“, “ ütles Jaanimägi. Taotlusi võib aga esitada ka näiteks kogukonnale olulise taristu arendamiseks või ühtekuuluvustunnet suurendavate ürituste korraldamiseks.

Toetust saab taotleda kahest meetmest. Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 1. aprillini 2024 kuni kell 16.30.

Täpsem info: vorumaa.ee/projekt/kohaliku-omaalgatuse-programm/

FOTO: 2023. aasta kohaliku omaalgatuse programmist toetati ka näiteks õpiringide formaadi käivitamist Nedsaja kogukonnas. Foto Meel Valk

Lisainfo: Kaire Trumm, kaire.trumm@vorumaa.ee