Kodanikuühiskonna arengukava

KODANIKUÜHISKONNA ARENGUKAVA KODANIKUÜHISKONNA ARENGUKAVA 2015‒2020 on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 istungil.