Projekti nimi: kodanikualgatus „MAALE ELAMA”

Eesmärk: muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale elama asumise trendi.

Sihtgrupp: linna-inimesed, kellel on soov maale kolida ning maakogukonnad, kes vajavad uusi elanikke.

Lühikirjeldus: algatus suunab osalevad külakogukonnad ja vallad läbi mõtlema, millist infot ja tuge vajab potentsiaalne uuselanik ning kuidas end elukeskkonnana aktiivselt turundada. Algatuse raames korraldatakse koolitusi ja infoseminare, kus kogukonnad valmistuvad end tutvustama ja nähtavaks tegema. Turundustegevust toetab ka loodud kodulehekülg, mis annab potentsiaalsetele uuselanikele teavet neid ootavatest kogukondadest, maal elamise eripäradest ning maale elama asunud inimeste kogemustest. Algatuse kulmineerub kevadel Eestis ainulaadse messiga “Maale elama”, kus tehakse võimalikuks otsekontakt kogukondade ja maal elamisest huvitatud inimeste vahel. Kogukondade eneseturunduse protsessi seiratakse ja analüüsitakse ning järeldused teadvustatakse otsustajatele.

Tulemused: Maal elamise kuvand on muutunud positiivsemaks. 2013. aasta messi Tallinnas külastas ligi 500 inimest. 2013. aastal tuli algatusega liitunud kogukonadaesse elama üle 40 pere ja üle 100 inimese. 2014 aasta messi Tartus külastas üle 1500 inimese. 

Rahastaja: 2013. aastal toetas algatust Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSKi), 2014. aastal rahastati messi toimumist kogukondade osalustasutst ja sponsorlusest.

Summa: 2013. aastal 21 564 eurot

Kontaktisik: Ivika Nõgel. Projekti viib ellu MTÜ Partnerlus.