KEIK ootab ettevõtlushuvilisi intensiivsesse lühikoolituste sarja “Ideest iduettevõtteni”

Programm koosneb:

  • Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
  • Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil – idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
  • Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
  • Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
  • Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
  • Võimalusest jõuda otse Prototron TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.

Ootame programmiga liituma kõiki Kagu-Eesti aktiivseid:

  • kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha;
  • kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse;
  • kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid.

Ajakava:

20.10 kell 16.00-20.15
16.00-16.10 Tervitussõnad (Anita Hoole, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus)
16.10-18.00 Idee, meeskond, konkurendid (Kadri Tammai, Tehnopol)
18.00-18.10 Paus
18.10-19.00 Finantside mudeldamine (Aavo Hummal, Võrumaa Arenduskeskus)
19.00-20.15 Tõde turunduses ja iduettevõtjates otsivad Andres ja Kuldar (Andres Kuusik, Tartu Ülikool ja Kuldar Leis, tippettevõtjast ettevõtjate nõustaja)

21.10 kell 10.00-14.00
10.00-11.30 Persoona loomine, turundus & müügikanalid (Kadri Tammai, Tehnopol)
11.30-12.00 Lõuna
12.00-13.45 Testimismeetodite õpetamine & valideerimised; toote ja teenuse arendus (Jana Budkovskaja, Prototron)
13.45-14.00 Pitchi formaadi tutvustamine & ettevalmistamine (Jana Budkovskaja)

04.11 kell 16.00-20.15
16.00-16.15 Scriptide tagasisidestamine (Jana Budkovskaja)
16.15-17.15 Pitch treening (Kuldar Leis)
17.15-18.15 Mida investorid näha tahavad? Millised on startuppide võimalused investeeringute kaasamisel? (Kalev Kaarna, SuperAngel)
18.15-18.30 Investori kogemuslugu (Kalev Kaarna)
18.30-18.45 Paus
18.45-19.00 Investeeringut kaasanud kogemuslugu (Siim Kabrits, Chaga Healt)
19.00-20.00 Osalejate äriideede esitlused
20.00-20.15 Parimate väljakuulutamine (Jana Budkovskaja, Prototron)

Registreeru juba nüüd: shorturl.at/gRW45

Lisainfo: info@prototron.ee, keik@keik.ee

Lühikoolituse sarja viivad läbi Tehnopol Startup Inkubaator, Prototron, KEIK ja Pärnumaa Arenduskeskus.

Lisainfo:
Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus
www.keik.ee
tel 601 6160