Kasvatan ettevõtte kasumlikkust

Korraldame erinevaid seminare, koolitusi ja muid üritusi, mis aitavad kasvatada teadlikust arengutest ettevõtlusvaldkonnas, et aidata Võru maakonna ettevõtetel kasvada.

Anname nõu, kuidas arendada oma ettevõtet, erinevaid kompetentse ja kaasata investeeringutoetusi projektide rahastamiseks. Tegeleme iga päev ettevõtete digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde hoogustamisega. Aitame suurendada tehnoloogia-​ ja teadmusmahukust ettevõtluses ning tõsta piirkonna konkurentsivõimet atraktiivse ettevõtluskeskkonnana.

Messide ühiskülastused

Foto Looviisa elamusmessilt Soomes. Autor: Jan Puura

Igal aastal korraldab Võrumaa Arenduskeskusühiseid messikülastusi Eesti puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetele. Messidel tutvustatakse uusi tooteid ja innovatsioone. Neid külastades saad olla kursis uusimate trendide ja tehnoloogiatega oma tööstusharus. Messidel osaledes leiad ideid uute toodete või teenuste arendamiseks. Samuti on messid on suurepärane koht uute äripartnerite ja klientide leidmiseks. See võib avada uusi äri võimalusi ja kliente, kes muidu sinuni ei jõuaks.