Kagu-Eesti viisakoordinaatori vastuvõtuajad 2018. aasta teisel poolel

Võru riigimajas (endine Maavalitsus) kell 08:00 – 10:00

 • 04. ja 18. juuli
 • 15. august
 • 05. ja 19. september
 • 03. ja 17. oktoober
 • 07. ja 21. november
 • 05. ja 19. detsember

Põlva riigimajas (endine Maavalitsus) kell 8:00 – 10:00

 • 02. ja 16. juuli
 • 13. august
 • 03. ja 17. september
 • 01. ja 15. oktoober
 • 05. ja 19. november
 • 03. ja 17. detsember

Mikitamäe vallamajas kell 11:00 – 13:00

 • 02. ja 16. juuli
 • 13. august
 • 03. ja 17. september
 • 01. ja 15. oktoober
 • 05. ja 19. november
 • 03. ja 17. detsember

Räpina Loomemajas kell 14.00 – 16.00

 • 02. ja 16. juuli
 • 13. august
 • 03. ja 17. september
 • 01. ja 15. oktoober
 • 05. ja 19. november
 • 03. ja 17. detsember

Setomaa vallavalitsuses kell 8.15 – 10.15

 • 03. ja 17. juuli
 • 14. august
 • 04. ja 18. september
 • 02. ja 16. oktoober
 • 06. ja 20. november
 • 04. ja 18. detsember

Orava vallamajas kell 11:00 – 13:00

 • 03. ja 17. juuli
 • 14. august
 • 04. ja 18. september
 • 02. ja 16. oktoober
 • 06. ja 20. november
 • 04. ja 18. detsember

Meremäe vallamajas kell 14:00 – 16:00

 • 03. ja 17. juuli
 • 14. august
 • 04. ja 18. september
 • 02. ja 16. oktoober
 • 06. ja 20. november
 • 04. ja 18. detsember

Misso vallamajas kell 11:00 – 13:00

 • 04. ja 18. juuli
 • 15. august
 • 05. ja 19. september
 • 03. ja 17. oktoober
 • 07. ja 21. november
 • 05. ja 19. detsember

Vastseliina rahvamajas kell 14:00 – 16:00

 • 04. ja 18. juuli
 • 15. august
 • 05. ja 19. september
 • 03. ja 17. oktoober
 • 07. ja 21. november
 • 05. ja 19. detsember

Kultuurigruppidelt ja omavalitsustelt oodatakse ettepanekuid 15. novembriks. Nimekiri kinnitatakse eeldatavalt 2019. a aprillis.

Kõik viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on esialgsetel andmetel endised. See tähendab 2017. a sügisel VF konsuli kehtestatud täiendavate viisa eesmärki tõendavate dokumentide olemasolu.

Käesoleva aasta esimesel poolel esitati nimekirja üle 900 avalduse, eeldatavalt teostab VF Välisministeerium kooskõlastamise augusti keskpaigaks.

Lisainfo: Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator, andy.karjus@vorumaa.ee, viisakoordinaator@vorumaa.ee, mob +372 511 0611