Kagu-Eesti väikeettevõtjaid saavad toetust taotleda ettevõtluse arenguks, tähtaeg 14. september

Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga avab 20. juulil Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme teise taotlusvooru. Toetust saavad taotleda Valga, Võru või Põlva maakondade mikro- ja väikeettevõtjad. Toetuse andmise tingimused on sel aastal muudetud ettevõtjatele lihtsamaks.

„Kagu-Eesti on oma suurepärase looduskeskkonna ning ühtehoidva kogukonnaga väga hea paik, kus elada ja töötada,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Ka möödunud aastal Kagu-Eestis toimunud ametnike välitöödelt nähtus, et kohalikel on mitmeid häid ideid, kuidas arendada kohapealset ettevõtlust. Innovaatiliste ideede hoogustamiseks vajab piirkond aga riigilt lisatuge. Kagu-Eesti toetusprogrammiga oleme piirkonnale teist aastat tuge pakkumas, avatava taotlusvooruga aitame kaasa just uuenduslikumale ettevõtluse arendamisele. Näiteks toetame tootearendamise või tootmismahu tõstmisega seotud investeeringuid, samuti tootmise automatiseerimist ja digitaliseerimist.“

Toetuse andmise eesmärk on kaasa aidata Kagu-Eesti ettevõtluse arengule, et laiendada piirkonna töövõimalusi. Majandusarengu hoogustamise toel on võimalik pidurdada ka Kagu-Eesti maakondade rahvaarvu kahanemist.

Antud taotlusvooru maht on 690 000 eurot. Kagu-Eesti ettevõtjaid toetati samast meetmest ka eelmisel aastal, mil rahastati kokku 13 projekti.

Just nagu möödunud aastal saavad Põlva, Valga ja Võru maakondades tegutsevad ettevõtjad taotleda toetust minimaalselt 10 000 ja maksimaalselt 50 000 eurot. Sel aastal on taotlemine tehtud ettevõtjatele lihtsamaks. Ära jääb näiteks taotlejate halduskoormuse vähendamiseks kohustuslik eelnõustamine ning hõlbustatud on tugitegevuste ehk müügi- ja turundustegevuste rahastamise võimalusi.

Selle aasta toetusmeetme taotlusvoorus arvestatakse ka koroonakriisist tingitud majanduslangust. „Meie jaoks on oluline see, et praegustes majandustingimustes ei seaks me taotlejatele oma tegevuste elluviimiseks ebavajalikke piiranguid. Näiteks võimaldame sel korral toetuse saajale osalist ettemaksu. See vähendab vajadust toetuse sildfinantseerimiseks krediidiasutuste kaudu, mis Kagu-Eestis on niigi keeruline,“ ütles RTK ettevõtlus- ja külastuskeskkonna talituse juhataja Lauri Alver.

Toetust saab taotleda 20. juulist kuni 14. septembrini 2020. Taotlusvooru elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus ning toetusmeetme täpsemad tingimused leiab RTK kodulehelt. Toetust rahastab Rahandusministeerium Kagu-Eesti programmist.

Lisainfo:
Siret Soonsein
Projektikoordinaator
Riigi Tugiteenuste Keskus
siret.soonsein@rtk.ee
Tel: 663 1466