Kagu-Eesti nõupäeval arutati, kuidas piirkonna mainet parandada

Valgamaa Omavalitsuste Liit korraldas 30. mail Kääriku spordikeskuses traditsioonilise Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa omavalitsustöötajate nõupäeva.

Nõupäeva raames arutati Kagu-Eesti mainekujundusega seonduvat, anti ülevaade riigiametnike visiidist Kagu-Eestisse käesoleva aasta augustis ning tutvuti kohapealsete spordirajatistega.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige Agu Kabrits sõnas nõupäeva avades: ”Kui eelmisel aastal oli riigi fookus Ida-Virumaal, siis sellel aastal saab selleks olema Kagu-Eesti olukord. Märke sellest kannab ka riigiametnike soov augustis kohapeal olustikuga tutvuda.”

Nõupäeva arutelude peateemaks oli Kagu-Eesti mainekujundus, mille raames toimus lühikoolitus ja seminar Marketingi Instituudist Anu-Mall Naaritsa eestvedamisel.

Koolitusel anti ülevaade, milliseid samme on astutud Ida-Virumaa turismisihtkohana turundamisel ja millised on sealsed edulood. ”Väikeseid finantse tuleb osata targasti kasutada ja vajadusel julgeda öelda ”ei” tegevustele ja projektidele, millest tegelikku kasu ei sünni ja mis olukorda ei paranda,” rõhutas koolitaja Anu-Mall Naarits.

Kagu-Eesti mainest kõneldes juhtis koolitaja esmalt tähelepanu, vajadusele jõuda selgusele, kellele mainekujundust tehakse, kas turistidele või kohalikele elanikele. ”Maine on tööriist, mitte eesmärk omaette ja mainekujundus ei ole piirkonnale sildi külgekleepimine, kõigepealt tuleb kodu korda teha,” ütles koolitaja kui koolitusel osalejate eelistuseks kuulis olevat kohalikule elanikule mõeldud mainekujunduse. Tema soovituseks oli luua piirkonnas ühtne süsteemne mõtlemine sellest, mis kohalikke siin kinni hoiaks ja ära läinuid tagasi tooks.

Kagu-Eesti nõupäeval osales 80 omavalitsusjuhti, omavalitsuste töötajat ning partnerorganisatsioonide esindajat Valga-, Võru- ja Põlvamaalt.

Lisainfo:
Agu Kabrits
Valgamaa Omavalitsuste Liit, juhatuse liige
tel. 505 3639

Fotol Anu-Mall Naarits, pildistas Aet Arula-Piir