Kagu-Eesti noorte demokraatiakool

Nimi: Kagu-Eesti noorte demokraatiakool

Roll: Võrumaa Arenguagentuur SA on projektipartner, projekti viib ellu MTÜ Lahedad Naised Lahedalt

Eesmärk: Tõsta piirkonnanoorte demokraatiaalast teadlikkust, neid julgustada ja äratada osalemaks otsuste tegemisel ja poliitikate kujundamisel läbi kodanikuühiskonna võimaluste.

Sihtgrupp: Kagu- Eesti noored vanuses 17- 30 aastat.  

Lühikirjeldus: Noortele atraktiivsete õpitubade läbiviimine arendatava metoodika alusel, mille käigus noortegrupid saavad teoreetilised ja praktilised kogemused kodanikuühenduse loomisest kuni selle lõpetamiseni (luuakse test-ühendused). Projekti raames suurendatakse nende noorte kodanike arvu, kes ootavad riigilt suuremat osalusdemokraatiat, dialoogi- ärakuulamist ja nende seisukohtadega arvestamist ja on valmis ise panustama.

Tulemus: Projekti tulemusel on noorte teadlikkus tõusnud kodanikuühiskonna toimimisest, osalusvõimalustest demokraatia arendamisel ning nad on omandanud uusi oskusi ja teadmisi olemaks aktiivne kodanik ja panustades ise ka oma kodukoha arengusse.

Rahastaja: Projekti rahastab Vabaühenduste Fond

Summa: 30521€

Kontaktisik: Margit Lukka, tel 525 1750