Kagu- Eesti Kogemusklubi

 

Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, siis tule ja osale Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate Kogemusklubis

Kogemusklubi pakub väikeettevõtjatele võimalust suhelda ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega, saada uusi teadmisi, häid nõuandeid ning jagada vastastikuseid kogemusi. See on hea võimalus uute kontaktide  saamiseks, laiendada ning arendada suhtevõrgustikku.

Klubiga on oodatud liituma  Põlva-, Võru ja Valgamaa ettevõtted.

6 klubiüritust  toimuvad veebruarist novembrini , sh õppereis. Osaleda võib kogu programmis või vabade kohtade olemasolul valitud kohtumisel. Grupis osalejate arv 36.

Avaüritus toimub  16. veebruaril kell 11-16 Tartus, SPARK Demo keskuses.

Osalemine  on tasuta,  programm ei kata transpordikulu klubi toimumise kohta (va õppereis)

Kogemusklubis osalemiseks anna endast teada  enne 12.02.2017. Osalemise teatamine toimub siin: http://bit.ly/2jFVvg9 

Kava:

  • veebruar „Ärilahing“, Ettevõtlusküla Äritänav, SPARK majas, Narva mnt 3, Tartu,
  • aprill „Tootearendus, kui eduka müügi alus“ Kalev Kaarna, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentskeskus TSENTER, Pärna tee 1, Väimela
  • mai veebiturundus, Rainer Paenurk, Otepää, Ugandi resto
  • 14 september „Finantsanalüüs – info allikas ja lihtne lugemisvara“ , Siiri Einaste, Majanduskoolituse OÜ
  • oktoober, „Neuroturndus“, Tanel Mehine TÜ
  • November, kokkuvõttev õppereis

Kogemusklubi kava: 

  1. veebruar 2017 „Ärilahing“, Ettevõtlusküla Äritänav, SPARK majas, Narva mnt 3, Tartu

10:45 kogunemine

11:00 SPARK demokeskusega tutvumine

12:00 Lõuna

13:00 Ärilahing. Koolituse teemad: juhtimine, innovatsioon, aja planeerimine, müük

Ärilahing on mänguline koolitus, kus läbi mängu luuakse kogemus, mille põhjal ennast hinnata.

Lahing kestab 2 h. Kolmandal tunnil tegeleme lahingu analüüsimisega, mängu ja päriselu kogemuste võrdlemise ning üksteise lugude jagamisega.

  1. aprill 2017, „Tootearendus, kui eduka müügi alus“ , Kalev Kaarna, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentskeskus TSENTER, Pärna tee 1, Väimela

Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turuletoomisega. Uus toode/teenus võib olla muudatuste tegemine olemasolevas tootes või täiesti uue toote väljaarendamine. Tsentris on saanud uue alguse mitmed tooteuuendused, tutvume praktiliselt läbi viidud  arendustega ja räägime ka sellest millised on levinumad „lõksud“ ning kuidas neid vältida. 

  1. mai 2017 „Virtuaalne turundaja“ , Rainer Paenurk,

Läbi praktiliste näidete räägime digiturunduse võimalustest ja trendidest. Miks mõni idee ja tegevus toimib paremini kui teine?   Kas ja kuidas „isetoimivat“ mõõte ja kontrollida. Püstitame koos virtuaalmaailma eesmärgid ja jagame kätte tööriistad, tegevuste eluviimiseks. 

  1. september, „Finantsanalüüs – info allikas ja lihtne lugemisvara“ , Siiri Einaste

Nelja tunni vältel keskendume põhiliselt kahele teemale:  finantsaruanded ja  toodete/teenuste hinnakujundus ning tasuvusanalüüs. Arutame läbi põhilised finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne), nende sisu ja omavahelised seosed. Lihtsad soovitused oma ettevõtte finantsaruannete analüüsiks. Vaatame üle  kuidas aruandeid lugeda ning leida sealt enda jaoks vajalikku infot. 

19.oktoober, Neuroturundus, Tanel Mehine TÜ Majandusteaduskond
Tuju ja emotsioonid mõjutavad tarbijate käitumist nii poes kui internetis. Aga millised on võimalused mõjutada kliendi tuju ja emotsioone? Tutvume uuringutega tarbijapsühholoogia ja neuroturunduse vallast, kuidas erinevad tegurid – helid, valgus, lõhn; kauba väljapanek, „kollased hinnasildid“, reklaamplakatid, pakkumiste kombineerimine; teised ostjad, personal, jmt. – tegelikult tarbijakäitumist mõjutavad ning kas ettevõtjana avaneb meile uus võimalus.

November Õppereis. Täpne aeg ja koht selgub klubiliste ühises arutelus.