Kagu-Eesti ettevõtjatel on palju võimalusi, aga nende rägastikus võib olla keeruline orienteeruda

Eile, 9. veebruaril, toimus Võru kultuurimajas Kannel infopäev ettevõtjatele. Fookuses olid kavandatavad ja peagi avanevad toetusmeetmed. Osales pea sadakond ettevõtjat, sealhulgas ettevõtluskonsultandid ning huvilised üle Kagu-Eesti.

Eile, 9. veebruaril, toimus Võru kultuurimajas Kannel infopäev ettevõtjatele. Fookuses olid kavandatavad ja peagi avanevad toetusmeetmed. Osales pea sadakond ettevõtjat, sealhulgas ettevõtluskonsultandid ning huvilised üle Kagu-Eesti. 

Euroopa finantsperioodi vahetumine tõstis prioriteetideks uute tehnoloogiate kasutuselevõtu, IT lahenduste juurutamise ning ressursitõhususe ja rohepöörde. “Kui näiteks varem oli meile oluline maaettevõtluse mitmekesisemaks muutmine, siis praegu on oluline ettevõtete konkurentsivõime tõus ja  hästi tasustatud töökohad,” võttis olukorra kokku Allar Korjas Maaeluministeeriumist. 

Ministeeriumid on ette valmistamas uusi toetusmeetmeid ja esimesed uuendatud voorud on juba ka avatud. Kaido Palu, Võrumaa Arenduskeskusest märkis, et väga oluline on, et meie ettevõtjad omaks võimalikult varakult ja adekvaatset informatsiooni nii uutest prioriteetidest kui kavandatavatest toetusmeetmetest. “Omades rohkem infot on võimalik ka paremini oma ettevõtte arenduse ideed läbi mõelda,” lisas Palu.

Lisaks tutvustatud meetmetele on rõõm nentida, et mitmed ettekandjad tõid esile arenduskeskuste, sealhulgas Võrumaa Arenduskeskuse, olulist rolli ettevõtjate toetamisel. “Arenduskeskus võiks olla ettevõtja esimene partner,” ütles Kaarel Lehtsalu Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist. Tema kolleeg Kaie Nurmik lisas: “Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant tunneb kohapealset ettevõtlust ja oskab pakkuda võimalusi, et ettevõtja ei peaks ise meeletus võimaluste rägastikus ekslema.”

Infopäeva rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo: Kaido Palu, Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluse suunajuht, kaido.palu@vorumaa.ee

Foto: Lota Vana